FAQ

FAQ

Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Zapoznaj się z listą najczęściej zadawanych pytań dotyczących inwestycji w fotowoltaikę dla firm na abonament. A w przypadku dalszych wątpliwości, skontaktuj się z nami!

Fotowoltaika w abonamencie to usługa, w której klient korzysta z instalacji fotowoltaicznej, która jest własnością firmy świadczącej tę usługę. Klient płaci regularną opłatę przez ustalony czas,  w przypadku Xene Biznes jest to od 5 do 15 lat. Po upływie umowy, klient staje się właścicielem instalacji.

Fotowoltaika na abonament to usługa, która oferuje wiele korzyści, takich jak: brak wkładu własnego, zero formalności, serwis 24/7 i ubezpieczenie instalacji, niższe rachunki za energię elektryczną, stałą opłatę miesięczną i wykup instalacji fotwoltaicznej po zakończeniu umowy abonamentowej.

Warunki i koszty fotowoltaiki na abonament zależą od oferty konkretnej firmy oferującej tę usługę. W Xene Biznes cena za energię elektryczną jest niższa niż cena prądu z sieci i jest ustalana indywidualnie w zależności od mocy i wydajności instalacji fotowoltaicznej. W Xene Biznes możesz skorzystać z abonamentu w okresie od 5 do 15 lat. Po zakończeniu umowy, klient wykupuje instalację za złotówkę.

Fotowoltaika na abonament jest opłacalna dla przedsiębiorców, którzy chcą obniżyć swoje rachunki za prąd bez ponoszenia wysokich kosztów własnych na inwestycję. Fotowoltaika na abonament pozwala także uniknąć ryzyka związanego ze zmianami cen energii czy awariami instalacji.

Fotowoltaika na abonament wymaga zgody właściciela budynku, jeśli klient nie jest nim sam. W takim przypadku, należy uzyskać pisemną zgodę właściciela na montaż i korzystanie z instalacji fotowoltaicznej na jego dachu. Zgoda ta powinna być dołączona do umowy z firmą oferującą fotowoltaikę na abonament. Zgoda właściciela budynku jest także niezbędna do uzyskania zgody na przyłączenie instalacji do sieci energetycznej.

Fotowoltaika na abonament nie wymaga zgody na przyłączenie do sieci, tak samo jak każda inna instalacja fotowoltaiczna do 50 kW. W przypadku fotowoltaiki na abonament, wszelkimi formalnościami zajmuje się Xene Biznes.

Fotowoltaika na abonament nie wymaga pozwolenia na budowę, jeśli spełnia pewne warunki. Zgodnie z prawem budowlanym, montaż instalacji fotowoltaicznej jest uznawany za roboty budowlane nie wymagające pozwolenia na budowę lub zgłoszenia, jeśli: moc zainstalowanej instalacji nie przekracza 50 kW, instalacja jest montowana w sposób nieruchomy i trwały, instalacja nie zmienia konstrukcji ani kształtu dachu lub elewacji budynku, instalacja nie narusza przepisów dotyczących ochrony zabytków lub obszarów chronionych.

Fotowoltaika na abonament działa w następujący sposób: klient podpisuje umowę z Xene Biznes oferującą fotowoltaikę na abonament, Xene Biznes montuje instalację fotowoltaiczną na dachu lub gruncie klienta i przyłącza ją do sieci energetycznej, klient korzysta z energii elektrycznej wyprodukowanej przez instalację i płaci za nią stałą opłatę co miesiąc. To Xene Biznes zajmuje się serwisem i ubezpieczeniem instalacji przez cały okres umowy, a po zakończeniu umowy, klient wykupuje instalację za złotówkę.

Sprawdź naszą ofertę fotowoltaiki na abonament!

Z naszą ofertą fotowoltaiki na abonament, nie ponosisz żadnego wkładu własnego. My finansujemy cały koszt zakupu i montażu instalacji, a Ty płacisz tylko niższą od rachunków za prąd i przede wszystkim stałą opłatę miesięczną. W ten sposób, możesz cieszyć się zieloną i odnawialną energią ze słońca bez żadnego ryzyka finansowego!