Informacje o przetwarzaniu danych osobowych dla Inwestora w związku z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie logotypu i zdjęć z realizacji instalacji

1. Administrator danych osobowych

Administratorami Pani/Pana danych osobowych są podmioty należące do Grupy Xene:

  • Xene P.S.A.: ul Puławska 145B, 02-715 Warszawa, NIP: 5213953577;
  • Xene Biznes Sp. z o.o.: ul. Puławska 77/U.5, 02-595 Warszawa, NIP 5214021137;
  • Xene Energy Finance Sp. z o.o.: ul. Puławska 77/U.5, 02-595 Warszawa, NIP 5213994530.

Można się z nami skontaktować mailowo na adres [email protected]. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem prosimy o kontakt pod adresem e-mail: [email protected].

2. Cele i podstawy prawne przetwarzania

Pani/Pana dane przetwarzamy, aby prowadzić działania informacyjne oraz promujące markę i działalność gospodarczą Grupy Xene zgodnie z udzielonymi zgodami. W tym celu możemy wykorzystać logotyp Pani/Pana firmy, zdjęcia przedstawiające zrealizowaną instalację lub zawierające Pani/Pana wizerunek i zmieścić je w naszych materiałach handlowych, na naszych firmowych stronach internetowych lub profilach naszych firm na portalach społecznościowych.

3. Okres przechowywania

Pani/Pana dane osobowe przechowujemy przez czas, który jest niezbędny do osiągnięcia wskazanych powyżej celów. Po tym czasie dane osobowe usuwamy lub anonimizujemy. Zasadniczo Pani/Pana dane przechowujemy do czasu wycofania zgody lub otrzymania żądania usunięcia danych osobowych, jednak nie dłużej niż 10 lat od momentu wyrażenia zgody. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Zgodę można wycofać w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonamy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

4. Odbiorcy Twoich danych

Pani/Pana dane osobowe przekażemy:

  • naszym potencjalnym klientom jako element przygotowanych przez nas materiałów handlowych Grupy Xene;
  • stale współpracującym z nami podmiotom przetwarzającym, z usług których korzystamy, aby efektywnie wykonywać podjęte przez nas działania: obsługa i utrzymanie zasobów IT, w szczególności dostawcy serwera poczty elektronicznej i firmowej strony internetowej;
  • innym odbiorcom na podstawie przepisów prawa lub gdy jest to konieczne, aby osiągnąć cele, o których piszemy powyżej, w szczególności właścicielom portali społecznościowych, na których prowadzimy nasze firmowe profile.

5. Pani/Pana prawa

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści Pani/Pana danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

6. Przekazywanie Twoich danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

W naszej codziennej pracy wykorzystujemy aplikację Google Workspace i zawarte w niej narzędzia zwiększające naszą produktywność. Ponieważ część serwerów, które wykorzystuje aplikacja znajduje się poza EOG, Pani/Pana dane przekazujemy do tzw. państw trzecich. Informujemy, że Pani/Pana dane zabezpieczamy za pomocą standardowych klauzul ochrony danych zatwierdzonych przez Komisję Europejską. Więcej informacji o zastosowanych zabezpieczeniach można uzyskać kontaktując się z nami na dane kontaktowe podane powyżej.